Vánoční svátky: Jak se v nich vyznat a co symbolizují?

I když je dnes vrcholem Vánoc Štědrý den se slavnostní večeří a dárky pod ozdobeným vánočním stromečkem, dříve to bylo jinak. Vánoční svátky tvořil zejména Boží hod vánoční a svátek svatého Štěpána. Co symbolizují vánoční svátky?

Dříve bylo celé adventní období časem zklidnění a půstu, i když i tehdy se dělal vánoční úklid. Štědrý den byl jen jeho ukončením. I v tento den se lidé postili, nejedli a večer jedli skromně. Mezi tradiční vánoční jídla patřil kuba a hubník nebo ryby, které byly typickým postním jídlem. Nedělaly se ani vánoční dekorace.

Štědrý den

Důležitý a slavnostní byl hlavně Štědrý večer, tedy tzv. svatvečer Narození Páně, kdy vyšla vánoční hvězda nad Betlémem. Církevní svátky se vždy začínaly slavit už v předvečer. Lidé se připravovali nočním bděním při modlitbách nazývaných vigilie. Až po Štědrém večeru následoval hlavní svátek Vánoc, tedy Boží hod vánoční.

První svátek vánoční

25. prosinec je hlavní křesťanský vánoční svátek oslavující narození Ježíše Krista. V kalendáři je jako první svátek vánoční, oficiálně zavedený roku 1951. Liturgické označení je Solemnitas nativitatis Domini neboli Slavnost narození Páně.

Názvy podle krajů

Někde to bylo liturgické Narození Páně. V Čechách se ujal název Boží hod nebo Hod boží, často vyslovovaný jako Bóží hod či Hod bóží. Tak se označoval i svátek velikonoční či svatodušní, proto se přidávalo slovo vánoční. Na severovýchodě Čech se používal název Velká neděle. Na Moravě a ve Slezsku to bylo Boží narození nebo Božího narození. Na severu Čech se opět vyslovoval dlouze.

Druhý svátek vánoční

  1. prosinec je svátek zasvěcený svatému Štěpánovi, v kalendáři je jako druhý svátek vánoční uvedený zákonem už v roce 1939. Lidé ho nazývali Štěpána nebo svatého Štěpána.

Názvy podle krajů

Na jihozápadu Čech je doložen název prostřední svátek. Svátek sv. Štěpána následoval po Božím hodu vánočním, proto byl prostředním svátkem, i když po něm žádný další sváteční den nenásleduje. Ve středních Čechách se svátku říkalo Koleda, v Pojizeří kolada. Zvykem bylo koledování obcházení a domů i chalup. Dnes zvykem spíše ozdobit vánoční stromeček a dekorace na vánoční stůl.

 

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *