Jak na zateplení střechy svépomocí?    

Střecha je z pohledu tepelných ztrát jedním z kritických míst. Pokud je střecha bez izolace, uniká jí až 30 % veškerého tepla. Nejúčinnější je izolace střechy je zateplení minerální vlnou mezi nebo pod krokve, kde se navíc překrytím spár vrstvy mezi krokvemi zlepší tepelně izolační vlastnosti střechy.

U nás se nejčastěji řeší zastřešení domu šikmou střechou, která umožňuje využít podkroví k bydlení. Díky tomu se můžete pustit i do celkové rekonstrukce podkroví. Dalším tvarem střechy je střecha pultová. Podívejte se, jak vypadá, a se dělá pultová střecha svépomocí.

Volba izolace

Abyste snížili při zateplování skelnou vlnou prašnost, můžete vyzkoušet izolaci Knauf Insulation vyrobené unikátní ECOSE Technology. Místo ropné pryskyřice se používá pojivo na přírodní bázi, které neobsahuje formaldehyd, fenoly, akryláty a barviva. Při řezání se méně práší, izolace se lépe řeže a je zcela bez zápachu. Mezi krokve můžeme použít z kamenné vlny Isover Orsik, Orset, Uni nebo skelnou vlnu Isover Unirol Plus či Unirol Profi. Materiály skelných izolací jsou oproti kamenným měkčí, lépe kopírují nerovnosti a minimalizují tepelné mosty vlivem netěsností mezi izolací a krokví.

Jak zabránit únikům tepla

Stále čelíme zdražování energií. Izolace podkroví pomůže zabránit únikům tepla. Tu je nutné provést minimálně ve 2 vrstvách, abychom přerušili tepelný most a splnili požadavek na minimální povrchové teploty konstrukcí. Dřevo vede teplo 4,5x rychleji než běžné izolace a ani kvalitní izolant mezi krokvemi nezabrání prochladnutí krokví, kondenzaci vzdušné vlhkosti a vzniku plísní. Izolace se vkládá mezi krokve vždy větší, aby díky rozepření v konstrukci dostatečně držela. Lze použít izolaci ve formě desek i rolích.

Zateplení střechy minerální vlnou svépomocí

Minerální vlna se dodává v kompresním balení, proto není třeba pro dopravu a skladování moc místa. Skelnou vlnu je nutné skladovat v suchu. Při zateplení střechy minerální vlnou si nejdříve odměřte vzdálenost mezi krokvemi na více místech. Pak si z role nařežte nožem na minerální izolaci potřebný rozměr s přidáním 20 mm. Pro snadnější řezání se vám bude určitě hodit vodováha nebo lať.

Vkládání izolace

Izolaci vkládejte mezi krokve směrem odspodu nahoru s lehkým zatlačením na boku. Následně na krokve namontujte pomocný rošt vytvořený ze sádrokartonových profilů nebo latí o tloušťce 50 mm. Osová vzdálenost roštu je v tomto případě 500 mm. Do pomocného roštu pak vložte izolaci. Dbejte na to, aby podkrokevní izolace překrývala jednotlivé spáry izolace mezi krokvemi.

Instalace parotěsné fólie

Nezapomeňte aplikovat parotěsnou fólii. Ověřte si, že je parotěsná fólie orientována správnou stranou do interiéru. Všechny spoje fólie je přelepte parotěsnou páskou. Nakonec střechu uzavřete pomocí sádrokartonu. Parotěsná fólie může být také zabudována v konstrukci pod krokvemi a teprve následně na vnitřní straně překryta druhou vrstvou izolace. Systém Knauf Insulation EASY se určen pro zateplování svépomocí. Je v menším balení pro snadnou manipulaci a transport.

Často kladené otázky

Jakou zvolit do šikmé střechy tloušťku izolace?

Norma doporučuje pro šikmou střechu se sklonem do 45° včetně hodnotu součinitele prostupu tepla 0,15 až 0,10 W/m2K.

Jak správně zateplit rovnou střechu?

Používají se asfaltové pásy, PVC fólie nebo stříkaná či nátěrová stěrka. U pásů a fólií je třeba pečlivě pracovat v místech spojů a izolační materiál k povrchu střechy nalepit.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *