Stavba suché zídky: Jak na to?     

Suché zídky jsou ozdobou a užitečným prvkem v zahradách. V zahradní architektuře se využívají u svažitých pozemků nebo třeba u zahloubeného posezení. Jak si se stavbou suché zídky poradit?

Co jsou suché zídky

Suché zídky vznikají naskládáním kamenů na sebe na sucho bez použití pojiva, jako je malta nebo beton. Jako výplň spár lze použít zeminu, do které vysázíme vhodné rostliny. Dá se díky nim zpevnit svah a zmírnit nerovnosti terénu. V zahradní architektuře se využívají u svažitých pozemků i zahloubených posezení a působí v zahradách přirozeně. Najdou využití i jako samostatně stojící zídky na rovině, pro ohraničení pozemku či terasy, anebo při tvorbě vysokých záhonů.

Výhody suché zídky

Suché zídky jsou při dobrém založení atraktivní a velmi odolné proti mírným pohybům terénu i vlhkosti. Voda může suchou zídkou volně protékat. Kvalitně založená suchá zídka vydrží po mnoho desetiletí a poskytuje životní prostor pro živočichy i rostliny. Suchá zídka má i protierozní funkci a brání splachování půdy na svažitých pozemcích. Díky tomu má pozitivní vliv na životní prostředí.

Vhodný materiál

Na suché zídky lze použít různé druhy přírodního kamene, např. okrasné kameny, jako je žula, břidlice, vápenec či pískovec, nejlépe typické pro daný region, anebo korespondující s jinými prvky na zahradě. Nejúspornější variantou je použití kamene vytěženého přímo na pozemku třeba při výkopových pracích na základech domu. Lze využít i recyklovaný stavební materiálu jako cihly nebo kusy betonu.

Výška suché zídky

Důležitým parametrem suché zídky je výška. Od ní se odvíjí způsob založení. Při výšce do 1 m nemusí mít zídka mrazuvzdorné základy. Pokud je výškový rozdíl terénu vyšší než 1 m, založíme 2 a více nižších zídek terasovitě nad sebou. Pokud je nutné výškový rozdíl řešit jednou zídkou vyšší než 1 m, je třeba pro zídku vytvořit betonový základ zasahující až do nezámrzné hloubky minimálně 80 cm.

Základy pro stavbu suché zídky

Nejdříve odkopeme 30 až 40 cm až na zhutnělé podloží. Zídka by u paty měla být širší než v nejvyšším místě. Ideální šířka u paty je 1/3 výšky zídky, podle čehož volíme tedy šířku výkopu. Pak založíme 15 až 20 cm podklad z udusaného štěrku a drceného kamene. Na spodní vrstvu zídky použijeme největší kameny, které částečně uložíme pod úrovní terénu a ujasníme si co vysadit na svah za zídku.

Samotná stavba suché zídky

Kameny pokládáme tak, aby do sebe zapadaly a nekývaly se. Pokud zídku osazujeme rostlinami jako při vytvoření skalky, vyplňujeme prostor mezi kameny substrátem ze stejného dílu zahradní zeminy, písku a štěrku. Nedáváme ho moc, abychom nesnížili vlivem protékající vody pevnost zídky. Při stavbě je vhodné rovnou sadit rostliny do spár. Kořenové baly tak pevně drží a lépe se ujmou.

Pozor na sklon zídky

Ve svahu stavíme zídku s mírným náklonem směrem do svahu. Sklon přední stěny by měl být 10 až 15 %. Ve výšce 1 m se zídka odklání směrem do svahu o 10 až 15 cm oproti patě zídky. Pro lepší funkčnost a odolnost zídky vysypáváme prostor mezi zídkou a svahem hrubším štěrkem pro drenáž odvádějící vodu ze svahu. Poslední řadu kamenů tvoří velké ploché kameny pro vyšší stabilitu zídky.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *