Rekonstrukce podkroví: Jediný návod, který potřebujete

Při přestavbě půdy je třeba vše dobře promyslet, zkontaktovat se s příslušným stavebním úřadem a dodržet základní pravidla. Podívejme se na co nezapomenout.

Pokud na půdě vzniká nový byt, nevyhnete se stavebnímu řízení. I v případě, že osazujete střešní okna a tvoříte vikýře, musíte požádat o stavební povolení. Pokud jde o půdu v domě, kde je více majitelů, potřebujete Smlouvu o výstavbě, kde budou ošetřeny a odsouhlaseny majetkové poměry v domě všemi majiteli domu. Odborná firma vám vypracuje projektovou dokumentaci a vyřídí stavební povolení.

Musíte splnit tyto body

  • Statika, tepelná a zvuková izolace i protipožární ochrana vyhovující předpisům.
  • Schodiště široké nejméně 80 cm širokým a nepříliš strmým schodištěm, použitelným jako úniková cesta.
  • Nejméně polovina obytné plochy musí mít světlou výšku 2,40 m. K tomuto tématu se váže ideální výška stropu.
  • Pro dostatečné osvětlení a ventilaci musí hrubá plocha okna obytného prostoru představovat nejméně desetinu, mnohdy i osminu podlahové plochy. Nepočítají se části plochy se světlou výškou méně než 1,50 m.
  • Podle směrného plánu zástavby a místního urbanistického záměru velmi často vyžadují zvláštní stavební povolení i vikýře a střešní okna.

Typ střechy vhodný pro přestavbu

Při novostavbě střechu naplánujte tak, aby byla použitelná pro případnou přestavbu a zvažte rovnou i rozvody. Dodatečná rozšiřování a změny jsou často spojeny s vysokými náklady. Ve staré stavbě respektujte dané podmínky. Důležitý je dostatek dopadajícího světla, proto dejte co největší střešní okno do oblasti štítu.

Tvar střechy a přestavba podkroví

Speciální formou obytného prostoru pod střechou je mansarda, která díky strmě lomené dolní půli střechy nabízí téměř celé poschodí. Je to ale náročné a drahé. Nejhospodárnější je sedlová střecha nebo polovalbová střecha. Při sklonu střechy 35° až 55° je přestavba snadná. Z optických důvodů se dá využít i valbová střecha, která však kvůli čtyřem šikmým stěnám neumožňuje dobré využití vnitřního prostoru.

Tesařská konstrukce střechy

Nejúčelnější je krokvová střecha. Konstrukce je z dřevěných trámů, krokve jsou vztyčeny, v nejvyšší části ostře sraženy a tvoří rovnoramenný trojúhelník. Pro zpevnění krovu jsou z vnější strany přibity zavětrovací výztuhy. U hambalkového krovu je krokvový trojúhelník odlehčený dodatečnou vodorovnou výztuhou neboli hambalkem. Nesmí být usazen příliš pevně, byla hlavice volná v případě přestavby.

U vaznicové střechy se větší část váhy přenáší na podlahu podkroví a sloupky s vaznicemi podporují krokve. Volí se hlavně u větších střech a složitých tvarů, kde omezuje kvůli sloupkům v podstřešním prostoru možnosti řešení půdorysu.

Obytné podkroví a plánování půdorysu

Rozhodující pro velikost obytné plochy, je využitelná plocha, která se stanovuje podle platného vzorce pro výpočet. Prostory s výškou menší než 1 metr se nepočítají, prostory s výškou 1 až 2 metry se dělí dvěma. Nezapomeňte, že vybudováním podlahy a obložením zkosení se výška podkroví sníží až o 30 cm. Nezapomeňte na bezpečné, dostatečně široké a pohodlné schodiště.

Rekonstrukce podkroví inspirace

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *