Výpočet schodiště: Jak snadno spočítat schody?

Pokud právě stojíte před otázkou, jak postavit správně schodiště, podívejte se, jak si jej snadno vypočítat tak, aby bylo bezpečné a plnilo svoji funkci.

K výpočtu jednoramenného schodiště si musíme nejdříve zjistit konstrukční výšku podlaží, což je vertikální vzdálenost mezi podlahou v přízemí a patrem nebo podkrovím. Následně si musíme změřit výšku jednoho schodu. Ideální výška schodu vzhledem k průměrné délce kroku je rozmezí od 150 mm do 190 mm.

Doporučujeme však spíše volit nižší schody. S větší výškou bude současně stoupat také strmost schodiště, délka schodnice bude kratší a nakonec budeme mít i méně schodů. Poměr schodnice by však vždy měl umožňovat pohodlnou chůzi.

Jak vypočítat jednoramenné schody

  • Použijeme vzorec 2 h (výška schodu) + b (šířka schodu) = 630 mm.

Můžete také hodnoty dosadit do některé z internetových kalkulaček, kde se dozvíte i úhel sklonu. Ten by nikdy neměl přesáhnout 35 stupňů, což je nejvyšší možná udávaná hodnota pro bytové domy.

Výška a šířka schodu vždy tvoří pravý úhel, můžeme si délku jednotlivé schodnice vypočítat pomocí Pythagorovy věty:

  • c ²  (délka schodnice pod jedním schodem) = a² (délka schodu) + b² (šířka schodu)

Výsledek si následně vynásobte počtem schodů.

Výpočet sklonu si můžete provést goniometrickou funkcí:

  • tg úhlu = podílu délky a šířky schodu

nebo

  • ctg = podíl šířky a délky

Po výpočtu si vždy ještě ověřte, zda schodiště splňuje požadavky na podchodnou a průchodnou výšku.

Výpočet dvojramenného schodiště

U dvojramenného schodiště musíte také nejprve určit konstrukční výšku podlaží. Základním rozdílem mezi jednoramenným a dvojramenným schodištěm je, že rameno u dvojramenného schodiště neprobíhá kompaktně a je rozděleno mezipodestou. Výška schodu by měla být v podobném rozmezí jako u jednoramenného schodiště mezi 150 mm a 190 mm. I v tomto případě platí, že vyšší schod se rovná strmější schodiště, schodnice je kratší a počet schodů menší.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *