Plot mezi sousedy – Jak by měla vypadat dohoda?

Potřebujete na plot Stavební povolení? Podívejte se, jak by měl plot mezi sousedy vypadat a co všechno musíte vědět o stavbě plotu.

Pokud přemýšlíte o stavbě plotu kolem svého pozemku, je třeba vědět, jaké jsou omezení při stavbě a jak je třeba se domluvit se sousedy. Nejdříve je třeba projít dvěma administrativními procesy, které stavební zákon upravuje. V územním řízení se zjišťuje, zda lze na konkrétní území umístit stavbu určitého typu a jaký vliv bude mít stavba na okolí. Ve stavebním řízení se jedná o povolení konkrétní stavby, o její provedení a technické řešení. Při stavbě plotu administrativa není tak náročná.

Co je třeba vyřídit při stavbě plotu

Od 1. 1. 2018 platí novela stavebního zákona, která proces povolování stavby drobného oplocení zjednodušuje. Rozhodnutí o umístění stavby a územní souhlas není třeba, pokud:

  • výška plotu nepřesahuje 2 metry, pokud má plot opěrné zdi, tak do výšky 1 metr
  • ploty nevedou podél veřejně přístupné pozemní komunikace nebo veřejného prostranství
  • se ploty nacházejí v zastavěném území nebo zastavitelné ploše

Pokud oplocení tyto podmínky nesplňuje, je třeba získat od stavebního úřadu územní souhlas. Nepovolená stavba plotu by mohla spustit zahájení řízení o odstranění stavby a stanovení pokuty. Stavebnímu úřadu je kromě oznámení stavby plotu třeba dodat údaje o záměru, tedy jednoduchý popis plotu s výkresy. Potřebná jsou stanoviska dotčených orgánů a stanoviska vlastníků veřejné dopravní i technické infrastruktury. Většinou probíhá stavba plotu na hranici pozemku, proto je třeba i souhlas sousedů. Stavebního řízení zcela odpadá. Jak konkrétně postupovat, když si váš soused postaví příliš vysoký plot se dočtete v tomto článku.

Majitel plotu

Hranici mezi pozemky může tvořit oplocení, zídka, živý plot, strouha nebo mez. Občanský zákoník pro tyto hranice nově zavedl termín rozhrada. Když se k vlastnictví rozhrady nikdo nehlásí, je považována za společnou a každý soused musí udržovat svoji polovinu. Většinou se ale ví, kdo je vlastníkem a ten má povinnost udržovat plot v dobrém stavu. Pokud by poškozený plot mohl způsobit sousedovi škodu, nebo se hranice mezi pozemky vytrácí, má soused právo požadovat jeho rekonstrukci. Pokud oplocení splňuje podmínky bez potřeby vést územní řízení, lze je opravit bez souhlasu souseda.

Povinnost postavit plot

Povinnost oplotit pozemek vzniká pouze v případě, pokud ji vlastníkovi pozemku uloží soud. Soud rozhodnutí vydá na základě návrhu souseda, pokud je plot třeba k tomu, aby soused mohl zcela nerušeně vykonávat své vlastnické právo, jako třeba chovat dobytek. Nově lze obnovení rozhrady žádat u zanesené strouhy, která může způsobit podmáčení nemovitosti. Podobně je třeba si zjistit podmínky, když stavíte zahradní domek.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *