Ohlášení stavby krok za krokem

V posledních letech došlo k úpravám stavebního zákona. Změny jsou pozitivní a usnadňují schvalovací proces při zařizování novostaveb. Pokud plánujete stavbu rodinného domu, chalupy, chaty nebo podobného objektu, ve většině případů už dnes nemusíte žádat o stavební povolení, ale vystačíte si s ohlášením stavby.

Stavby pro bydlení a rekreaci

Podle nového stavebního zákona není třeba žádat o stavební povolení pro stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci a zmizela původní maximální výměra 150 m2. Dům musí mít maximálně 1 podzemní podlaží, hloubku 3 metry a maximálně 2 nadzemní podlaží a podkroví. Na vícepatrovou budovu je třeba stavební povolení.

Jak postupovat při ohlášení stavby

Pokud si pořizujete pozemek pro stavbu domu, zjistěte si u stavebního úřadu, zda lze na pozemku stavět. Při ohlašovací povinnosti se zaměřte na následující body.

1. Žádost o územně plánovací informace

O územně plánovací informace zažádejte na příslušném stavebním úřadě. Vyjádření obsahuje informace, za jakých podmínek je možné na pozemku stavět a seznam orgánů a institucí, na které je třeba se obrátit, například Odboru ochrany životního prostředí. Platnost je 1 rok, nedojte-li k aktualizaci či změnám podmínek.

2. Zpracování projektové dokumentace

Při ohlašování stavby rodinného domu potřebujete projektovou dokumentaci. Zkušený projektant spolupracuje s dotčenými orgány a institucemi a díky tomu bude stavba odpovídat všem požadavkům. Projekční kanceláře nabízí i možnost zařízení všech potřebných podkladů, schválení a vyjádření, které vyřídí za vás.

3. O realizaci stavby informujte sousedy

Při ohlašování stavby musíte písemně doložit, že jste informovali všechny vlastníky sousedních pozemků a budov o vaší stavbě. Majitele si můžete vyhledat v katastru nemovitostí a informovat je poštou či osobně. Potřebujete jejich podpis s datem, například podepsat kopii projektové dokumentace.

4. Odevzdání ohlášení stavby a písemností

Pak stačí vyplnit ohlášení stavby. Formulář je k dispozici na stavebním úřadě. Vyplněný formulář zde odevzdejte společně se všemi dalšími potřebnými písemnostmi. Do 40 dnů příslušný stavební úřad vydá souhlas se stavbou.

Malé stavby na pozemku rodinného domu bez ohlášení

Bez ohlášení lze postavit kůlnu, dílnu či jinou malou stavbu. Nemusíte ohlašovat stavby do 25 m2 a výšky 5 metrů. Stačí územní souhlas. Stavby nesmí obsahovat obytné a pobytové místnosti, hygienická zařízení, vytápění a sloužit k ustájení zvířat.

Stavby pro zemědělství a chovatelství

Stavby pro zemědělství musí mít maximálně 300 m2 a nesmí být podsklepené. U podsklepené stavby musí být maximální výměra jen 16 m2.

Další stavby bez ohlášení

  • udržovací práce, terénní úpravy a stavební úpravy, pokud nezasahuje do nosných konstrukcí, nebo neměníte vzhled stavby
  • vodovodní, kanalizační a energetické přípojky
  • bazény a skleníky
  • oplocení
  • stavby opěrných zdí
  • stavby pro reklamu
  • stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových a výstavních ploch o výměře do 300 m2

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.