Pasport stavby: Co to je a potřebujete ho vůbec?

Pasport stavby označuje zjednodušenou dokumentaci, která obsahuje informace o skutečném stavu postavené nemovitosti. U novostavby pasport zpravidla nepotřebujete, protože máte k dispozici projektovou dokumentaci, u starších staveb, kde není projekt k dispozici, budete zřejmě pasport potřebovat.

Co je to pasport stavby

Pasportizace se využívá při správě majetku a jeho údržbě pro získávání informací o technickém stavu nemovitosti. Pro obce a správní celky je pasportizace majetku důležitá. Evidovaný hmotný i nehmotný majetek usnadňuje řešení majetkoprávních sporů. Při vypracování pasportu se zaměří stávající stav a vypracuje dokumentace s technickou zprávou a výkresy. Pasport často potřebujete i u své nemovitosti.

Jak vypadá pasport stavby

Technická zpráva obsahuje důležité informace, jako je zastavěná plocha, technický popis stavby či obestavěný prostor. Čím podrobnější technická zpráva bude, tím je jednodušší s pasportem operovat při stavebních úpravách. U rodinného domu je výkresová dokumentace podrobnější než u bytu a bývá v měřítku 1:50 či 1:100.

Kolik stojí pasport stavby

Stavební zákon udává povinnost uchovávat dokumentaci stavby odpovídající skutečnému stavu. Pokud u starších domů došlo ke stavebním úpravám, které nejsou evidovány, pro komunikaci se stavebním úřadem potřebujete pasport stavby. Cena za vypracování pasportu rodinného domu začíná přibližně od 10 000 korun.

Kdo může zpracovat pasport stavby

Zákon neukládá, kdo má pasport stavby vypracovat. Obraťte se na profesionální projekční kancelář, která má s pasportizací zkušenosti. V některých případech vyžaduje stavební úřad razítko autorizovaného inženýra pro garanci správnosti technické zprávy a dokumentace. Třeba u stavebního povolení a demolice.

Kdy je potřeba pasport stavby

Zpracování energetického štítku

Někdy je zpracování průkazu energetické náročnosti budov dané zákonem, jindy si jej majitelé nemovitosti nechají vypracovat. Bez pasportu nelze zpracovat PENB.

Rekonstrukce domu nebo bytu

Při rekonstrukci, přístavbě a stavebních úpravách v domě či bytě potřebujete pasport stavby. Často je už pasport součástí projektové dokumentace rekonstrukce.

Prodej nemovitosti

Pasport stavby je třeba při prodeji nemovitosti pro kupce. Technická dokumentace a výkresy udávají přesné technické parametry stavby, rozměry místností i dispozice.

Nesrovnalosti po digitalizaci KN

Obce provádí digitalizaci katastru nemovitostí, která často odhalí nesrovnalosti, které je třeba dodatečně vyřešit. Můžete být vyzvání k předložení pasportu stavby, který obsahuje informace o aktuálním stavu stavby se zaměřením.

Legalizace černé stavby

Pokud je váš dům nebo jeho část černou stavbou a přístavba nebyla povolena, můžete požádat o legalizaci. Stavební úřad vyhodnotí, zda současná podoba domu neporušuje předpisy a lze ji legalizovat. K tomu potřebujete pasport.

Dokončení novostavby

Pokud v průběhu realizace došlo ke stavebním úpravám či změnám, které nejsou zahrnuty v projektové dokumentaci, je třeba vypracovat pasport.

Demolice objektu

Pasport stavby potřebujete při demolici starého domu nebo jeho části. Do pasportu se v průběhu realizace zakresluje postup bourání.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *