Hazardní hráč

Jak pomoci závislému gamblerovi v rodině

Češi se potýkají s mnoha závislostmi. Na tabáku, alkoholu, návykových lécích, konopí, opiátech i gamblerství a hazardních hrách. Do dluhů dokáže závislost strhnout celou rodinu. Výzkumy uvádějí, že jeden hráč strhne do dluhů 6 až 8 lidí.

Co je to rizikové hraní

Rizikové hraní narušuje nebo poškozuje hráčův osobní, rodinný či pracovní život a zcela mění způsob trávení jeho volného času. Na další vývoj chování hráče mají vliv biologické faktory, zázemí, podpora a jakási záchranná síť. Projekt Zodpovědné hraní proto spojuje prevenci s dostupností nástrojů a odborné pomoci. Pokud si nejste jisti, zda máte s hraním problém, poznejte své hranice

Online forma hazardu 

Online hráč hraje rychleji a stejně tak rychle může přijít o své úspory. Peníze přeposílané z online bankovnictví zrychlují proces. Je to mnohem anonymnější než běžné herny a hráč může hrát neustále, třeba po cestě nebo v práci přes mobil. Svou závislost si proto můžete i otestovat. Kromě dětí a mladých lidí jsou rizikovou skupinou i senioři. Léčba je podobná jako u závislosti na alkoholu a jiných látkách. Při odvykání se cílí na abstinenci, která umí zlepšit osobní, rodinný i pracovní život.

Kontrolované hraní neexistuje

Kontrolované hraní pro závislého člověka neexistuje. Jak jednou ztratíte kontrolu, nezískáte ji sami zpět. Hráči se mohou zaregistrovat do rejstříku vyloučených osob, který provozuje ministerstvo financí. Tím se zruší hráčská karta a už si nezahrají. Při léčbě je třeba najít problém, který vedl k závislosti a vyřešit ho. Může to být rozvod, trauma, ztráta blízké osoby i nenaplněné potřeby. Aby mohla být změna trvalá, při léčbě spolupracují sociální pracovníci, dluhové poradny i právníci.

Pomoc na začátku 

Vyhledat pomoc je projev síly nikoliv slabosti. Důležité je si přiznat, že máte problém, omezit svůj přístup k hraní, najít si jinou zábavu a promluvit si s odborníkem. K tomu vám pomůže mapa pomoci. Najdete zde adiktologické služby zahrnující prevenci i léčbu závislostí na hazardním hraní či gamblingu. Občanské poradny nabízí rodinné i finanční poradenství i problematiku dluhu

Autor příspěvku: Redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *