Jak vypočítat rozlohu v metrech čtverečních (m²)?

Čtvereční metry (m²) používáme pro obsah a rozlohu plochy, jako je podlaha nebo pole. Připravte si pravítko, metr nebo měřicí pásmo a můžeme začít.

Pořádně měřte

Nejprve změřte délku a šířku měřené plochy. Nejprve změřte jednu stranu od jednoho rohu k druhému a poznamenejte si výsledek a zapište si délku v metrech a centimetrech. Pak změřte druhou stranu. Pokud nelze změřit celkovou délku najednou, změřte si ji po částech.

Výpočet rozlohy v m²

Převeďte si centimetry na metry. Například to mohou být 2 m 35 cm. Jednoduše posuňte desetinnou čárku o dvě místa doleva, tedy 1 cm = 0,01 m, 2 m 35 cm = 2 m a 0,35 m = 2,35 m. Pak vynásobte délku šířkou. Jakmile obě míry v metrech vynásobíte, dostanete rozlohu v metrech čtverečních. Můžete použít i kalkulačku. Například 2,35 m x 1,80 m = 4,23 metrů čtverečních (m²).

Zaokrouhlování

Pokud vám vyjde číslo s několika desetinnými místy, zaokrouhlete jej na vhodnější míru. Ve většině případů lze zaokrouhlit na nejbližší centimetr, zde třeba 4,2 metrů čtverečních (m²). Jestliže násobíte dva rozměry ve stejné míře, výsledek bude vždycky v téže jednotce, zde v metrech čtverečních (m²).

Měření rozlohy u složitějších tvarů

Rozdělte si daný tvar vždy na menší části přímkami napříč na jednodušší tvary, tedy na obdélníky, čtverce a trojúhelníky. Pokud třeba měříte rozlohu místnosti, udělejte si nákres jeho tvaru, který si můžete stejným způsobem rozložit na menší a jednodušší tvary. Změřte si vždy jednotlivé části prostoru a zapište do nákresu. Pak vypočítejte plochu jednotlivých částí a sečtěte dohromady.

Výpočet rozlohy u složitějších tvarů

Obdélníkový či čtvercový tvar změřte jako obvykle a vypočtěte dle návodu. Rozlohu pravoúhlého trojúhelníku vypočítejte stejným způsobem, jako obdélník a pak vydělte dvěma. Pravoúhlý trojúhelník má úhel 90 stupňů, jako mezi stranami obdélníku. Ostatní trojúhelníky rozdělte na pravoúhlé a změřte je. Z kteréhokoliv vrcholu trojúhelníku veďte přímku v pravém úhlu až k protější straně a rozpulte jej na dva pravoúhlé. Vypočítejte plochu jednotlivých trojúhelníků a pak je sečtěte.

Obsah kruhu

Vzorec pro výpočet obsahu kruhu je πr². Malé r je poloměr kruhu neboli vzdálenost od středu kruhu k obvodu. Změřte vzdálenost, vynásobte ji samu sebou a násobte π 3,14 nebo pomocí kalkulačky.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *