Životnost moderních tepelných čerpadel

Životnost moderních tepelných čerpadel – s čím počítat?

Praxí ověřená životnost tepelných čerpadel je 15–25 let, a to v závislosti na typu tepelného čerpadla a jeho provozu.

Delší životnost mají tepelná čerpadla odebírající teplo z geotermální energie, tj. ze země. V jejich případě mohou majitelé počítat s životností cca 25 let. Po uplynutí této doby bude pravděpodobně nutná generální oprava chladicího okruhu, načež tepelné čerpadlo bude možné spolehlivě používat dále.

U tepelných čerpadel odebírajících teplo ze vzduchu lze očekávat životnost cca 15 let, kdy po uplynutí toto doby bude potřeba oprava chladicího okruhu.

Na životnost tepelného čerpadla má významný vliv počet startů kompresoru, kdy platí, že časté spínání zkracuje životnost. Proto je důležité:

  • Při výběru tepelného čerpadla zvolit produkt s dobře dimenzovaným výkonem.
  • dbát na kvalitu instalace, zejména regulaci a zapojení kotelny. Zkušení servisní technici potvrzují, že kvalita instalace je stejně důležitá jako kvalita samotného tepelného čerpadla.

Může se tepelné čerpadlo pokazit dříve?

Vyloučit samozřejmě nelze ani situaci, kdy životnost tepelného čerpadla bude kratší než výše uváděných 15 let, např. z důvodu závady z výroby. U tepelných čerpadel značky IVT původem ze Švédska však máte záruku 10 let, konkrétně:

  • Zákonnou záruku 2 roky běžící od uvedení čerpadla do provozu. Rozsah této záruky upravuje občanský zákoník.
  • Prodlouženou záruku 10 let na kompresor a frekvenční měnič u tepelných čerpadel instalovaných v rodinných domech a nepodnikatelských rekreačních objektech. Tato záruka přitom pokrývá pořízení i výměnu kompresoru či měniče.

Při výběru tepelného čerpadla byste rozhodně měli vzít v potaz možnost rozšířené záruky, přičemž důležité jsou rozsah této záruky, podmínky získání záruky.

Autor příspěvku: Redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *