foto_reverzni-osmoza_PR_g-servis_PR

Reverzní osmóza

Osmóza je přírodní jev, který se projevuje jako snaha vyrovnat koncentraci roztoků oddělených polopropustnou membránou. Hybnou silou je v tomto případě osmotický tlak, který se zvyšuje společně se zvyšující se rozdílnou koncentrací látek na obou stranách polopropustné membrány.

Každá voda vyžaduje jiný přístup

Každá voda je svým způsobem zcela jedinečná a proto vyžaduje individuální přístup. Odborníci ve firmě G-servis Praha proto ke každé vodě přistupují zcela jinak a nabízí kompletní servis týkající se úpravy dané vody. Podle konkrétních požadavků navrhnou nejoptimálnější řešení využití vodních zdrojů vzhledem k možnostem.

Jak je to s reverzní osmózou

Pokud působíme na roztok o vyšší koncentraci rozpuštěných látek větším tlakem než je tlak osmotický, dá se tok vody obrátit. To je princip reverzní osmózy. Díky vývoji jsou k dispozici kvalitní materiály membrán, použitelné i pro odsolování mořské vody. Reverzní osmóza je proces, který dovoluje transport rozpouštědla membránou. Rozpuštěné soli a nízkomolekulární složky zachycuje a aplikace vnějšího tlaku ze strany koncentrovanějšího roztoku obrátí přirozený jev osmózy.

Základní funkce a princip reverzní osmózy 

Reverzní osmóza je tedy varianta filtrace založená na principu mechanického odstraňování nečistot. Voda protéká úzkými otvory, do kterých se obsažené nečistoty nevejdou a neprojdou přes filtr. Druh filtrace se volí podle jemnosti částic. Název reverzní osmóza je odvozen od podobného přirozeného fyzikálního procesu probíhajícího třeba v buňkách organismů nazvaným osmóza. Přívlastek reverzní se dodává, protože v přístroji proudí voda v opačném směru, než je přirozené.

Stanice reverzní osmózy

Vyškolení odborníci firmy G-servis Praha vám zpracují kompletní návrh podle zadaných vstupních parametrů a následně vám postaví stanici reverzní osmózy v požadovaném výkonu. Může jít o malé aplikace v množství několika 100 l/h, ale i o ty průmyslové, s produkcí několika 1 000 m3/den. Návrh stanice reverzní osmózy zahrnuje kompletní výpočet produkce a výstupní parametry stanice za pomocí softwarových nástrojů světových výrobců membrán i s řešením úpravy surové vody.

Autor příspěvku: Redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *