čistírna_odpadních_vod_PR

Návrhy a projekty ČOV

Pokud právě uvažujete o čističce vody, hledejte specializovanou firmu, která vám zajistí technologické návrhy, tvorbu projektové dokumentace, inženýring a projektování čističky přímo na míru. Předejdete tak mnoha nepříjemnostem a zklamáním, které při nevhodném výběru či instalaci zařízení často následují. 

Technologické návrhy a projektování čističky

Výstavbě čistírny odpadních vod, čističky i úpravny vody předchází mnoho zařizování. Je třeba zajistit soulad návrhu čištění vody s platnou legislativou, zavedenými standardy a příslušnými dotčenými orgány státní správy. Společnost zajistí, že při projednávání návrhu řešení nenarazíte. To se týká malých čističek i čistíren odpadních vod, zahrnujících projekty průmyslových ČOV s přihlédnutím na konkrétní specifické podmínky podniku a charakter vypouštěných vod

Čistírny komunálních odpadních vod

Komunální čistírny neboli čističky odpadních vod potřebují města i obce. Lze zajistit výstavbu i rekonstrukci čističek, která probíhá za provozu stávající čistírny. Proces čištění splaškových odpadních vod je založen na prověřených biologických principech, inovace však přinášejí nové technologické možnosti pro zdokonalení a optimalizaci procesu čištění. 

Komplexní služba

Služba zahrnuje studie proveditelnosti, projektovou dokumentaci, povolení stavby, realizaci a uvedení čističky do provozu. Obecní čistička nebo také ČOV může mít kapacitu do 5 000 ekvivalentních obyvatel. Nabídka zahrnuje i technologické části pro městské aglomerace větších rozměrů.

Domovní čistírny odpadních vod

Domovní čistírny neboli čističky odpadních vod jsou často jediným řešením, když nechcete septik nebo žumpu. Domovní čistírny jsou vhodné pro běžné rodinné domy od počtu 4 osob. Principy čištění vody zůstávají zachovány. Jedná se o biologicky vyvážený systém, o který je pak třeba se pečlivě a pravidelně starat. Dodržování zásad ale nebí zas tak složité. Projektování čistírny odpadních vod si můžete objednat i jako čistírnu odpadních vod na klíč. Čističku tak budete mít bez starostí.

Autor příspěvku: Redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *