sfos_cz_pr_proudovy_chranic

Jak zapojit správně proudový chránič

Proudovému chrániči se hovorově říká fíčko. Proudový chránič s označením symbolem RCD – Residual Current Device, chrání uživatele instalace před úrazem. Pro tuto funkci je důležité, aby byl správně připojený.

Druhy proudových chráničů

  • Proudové chrániče typu A – citlivé na zbytkové sinusové proudy.
  • Proudové chrániče typu B – pokročilé, citlivé na zbytkový sinusový proud, konstantní pulzní a konstantní hladký proud při frekvenci do 1000 Hz.
  • Proudové chrániče typu AC – citlivé na zbytkový sinusový a pulzní usměrněný proud.

Proudové chrániče podle citlivostí

  • Vysoce citlivé – reagují na diferenciální proud 10 mA či 30 mA, do domů a bytů.
  • Středně citlivé – odpojují napájení při diferenciálním proudu 100 mA, 300 mA nebo 500 mA.
  • Nízko citlivé – odpojují napájecí zdroj, když diferenciální proud překročí 500 mA, do průmyslových hal.

Jak to vypadá v praxi

Je třeba se dívat i na podmínky využití proudového chrániče a podle toho jej. Proudový chránič 16A, bezpečnostní zásuvka – 30mA/30ms, sleduje rozdíl proudů ve fázovém a zemnícím vodiči. Při poškození izolace či dotyku se spotřebič za 0,03 sekundy odpojí od elektrické sítě 230V a nedojde k úrazu elektrickým proudem.

Čtyři základní prvky chrániče

  • Napájecí kontakty se spínací pákou
  • Proudový transformátor, součtový neboli Ferrantiho transformátor
  • Proudové vybavovací relé, nejčastěji polarizované 
  • Obvod testování spínače pro kontrolu správné funkce

Jak připojit proudový chránič

Proudový chránič nesmí být používán jako prvek mezi zdrojem napájení a spotřebičem, nechrání před zkratem a přehřátím vodičů. Jako doplněk k bezpečnostnímu systému by měl být s RCD proudovým chráničem instalován elektrický jistič, a to alespoň jeden pro každý proudový chránič.

Ke vstupu chrániče v jednofázovém obvodu připojíme fázový – hnědý a neutrální – modrý vodič. Ochranný vodič propojíme pomocí svorkovnice. Fázový vodič by měl být na výstupu RCD připojen k elektrickému jističi a neutrální vodič může být připojen přímo k instalaci.

Zapojení třífázového proudového chrániče

Ke vstupu proudového chrániče připojíme všechny 3 fáze a neutrální vodič. Na výstupu ke každé fázi připojíme elektrický jistič. Neutrální vodič připojíme na výstupu k přípojnici. Věnujte pozornost maximální intenzitě proudu, který může proudit proudovým chráničem neboli jmenovitému proudu chrániče. Jmenovité napětí by nemělo být nižší než síťové napětí.

Autor příspěvku: Redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *