Fasáda domu

Jak vybrat tu pravou fasádu pro váš dům?

Možností, jak dnes navrhnout a realizovat fasádu domu je dnes nepřeberné množství. Liší se materiálem, odolností, funkčními vlastnostmi a samozřejmě také cenou. Je však několik aspektů, které by všechny fasádní systémy měly splňovat a mít společné, a to jak fasáda reaguje na fyzikální vlivy, jakou má konstrukci, jak funguje v rámci statiky celé stavby a jaká je její bezpečnost či jaké obsahuje bezpečnostní prvky. 

Fyzikální vlivy

Mezi fyzikální vlivy, které bychom měli zvážit při uvažování o nové fasádě, jsou její schopnost zadržování tepla v zimě a regulace přijatého tepla v létě a jak to mění její základní vlastnosti. Jakou míru odvětrání nám fasáda nabízí. A pokud se bavíme například o prosklené fasádě, jenž je dnes velmi moderní, tak například jakou má míru na  procházející světlo i teplo. To vše bude ovlivňovat to, jak se fasáda v rámci domu chová, a jaké bude mít základní vlastnosti. 

V poslední době se také čím dál tím více objevuje aspekt udržitelnosti a návratnosti investice do daného materiálu a způsobu výstavby. Ať už se jedná o energeticky úsporná řešení, tak o ekologicky ošetřené materiály či stavby s vysokou mírou pasivity. 

Konstrukce a stavební prvky

Dalším neméně podstatným aspektem je, jaké konstrukční a stavební prvky budou při realizaci fasády a její aplikaci použity, a jak bude fasáda nadále fungovat v rámci domu jako celku. Budeme fasádu dávat jenom na svislé plochy, nebo například uvažujeme o nějakých širminách, případně horizontálních plochách? Jaká je nosnost stěn, aby případnou námi vybranou fasádu bez problémů pojala a nevznikla tak nějaká deformace či úbytek pozitivních vlastností. V případě prosklené fasády pak můžeme uvažovat nad užitím dvojskla, případně trojskla, jeho druhu, nosnosti jeho uchycovací i nosné konstrukce, nebo například voděodpudivost či odvětrání. 

Statika domu 

Fasáda má nejen konstrukci domu chránit a podporovat tak jeho odolnosti vůči počasí či mechanickému opotřebení, ale napomáhá také tepelně izolačním procesům budovy a výrazně ovlivňuje i tepelné a vlhkostní parametry uvnitř. Má však také vliv na statiku domu a jeho provedení, na které musíme jak u renovací, tak u stavby nových objektů, přivést naši pozornost. Jaké bude zatížení jednotlivých částí domu? Jak bude provedeno ukotvení fasády? Který druh fasády je nejvhodnější pro region, ve kterém žiji a jeho klimatické podmínky? 

Bezpečnost 

A snad nejzásadnějším prvkem realizace nové fasády je potom bezpečnost. Jak celého projektu, tak jednotlivých částí, protože každá stavba má více riziková a náchylná místa. Musíme se tedy zamyslet nad tím, jaké protipožární prvky bude fasády obsahovat, jaká je odolnost jednotlivých materiálů použitých při konstrukci a udržování fasády, jaká je odolnost vůči mechanickému poškození pevných fasád nebo například vůči rozbití prosklených fasád. Zásadní je také odolnost vůči přírodním vlivům, nejen při běžných rozmarech počasí, ale také při větších přírodních katastrofách, a jak je díky fasádě vůči nim stavba odolná. 

Autor příspěvku: Redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *